ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com


  
ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก    ตั้งชื่อมงคลให้เพศชาย ตั้งชื่อมงคลให้เพศหญิง    
  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
    > ภูมิทักษา
    > เลขศาสตร์
    > อายตนะ 6
    > ตุ๊กตาไขนาม
    > ดาววาสนา
    > อังคะวิชา-มหาภูติ
    > ผูกดวงลัคนา
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
  ค้นหาชื่อดี ฟรี!
  วิเคราะห์ชื่อ-สกุล
  ขอรับบริการตั้งชื่อมงคล
  ขั้นตอนการขอรับบริการ
  ตัวอย่างบริการที่จะได้รับ
  วิธีการชำระเงินค่าครู
  แจ้งการชำระเงินค่าครู
  ตรวจสอบสถานะบริการ
  เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่

ขอรับบริการ ตั้งชื่อมงคล

เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่  คำถามที่พบบ่อย
จำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าต้องเป็นเฉพาะเด็กเท่านั้น
>> อ่านคำตอบ


  บอกต่อเว็บดีๆให้กัน
เว็บดี ๆ อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน
จาก :
 
ถึง :
 
      เลขศาสตร์  
  หน้าหลัก > ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ > เลขศาสตร์

"เลขศาสตร์" เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และรวมถึงการตั้งชื่อ ที่มีการถอดค่าตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว ดังนี้


-า
อำ

ฤา
-่
-ุ


เ-
แ-
-้
-ู
-๋

-ะ
โ-
-ั
-ิ

-ึ
ใ--ี
-ื
-๊

-็


ไ-
-์

ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อ และนามสกุลแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันนะครับ จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มารวมกันอีกครั้งจะได้ค่ากำลังดาว ๓ ส่วน คือ ๑.ค่ากำลังดาวของชื่อตัว ๒.ค่ากำลังดาวของนามสกุล และ๓.ผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุล

หากผลรวมที่ได้มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ให้คำนวณดังนี้
๑. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๐๑ - ๑๐๙ ให้ตัดเลบ ๐ ตรงกลางออก แล้วอ่านเฉพาะเลขตัวหน้า และเลขตัวหลัง เช่น เลข ๑๐๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๔  เลข ๑๐๙ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๙ เป็นต้น
๒. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๑๐ ขึ้นไป ให้อ่านเฉพาะ ๒ ตัวท้าย เช่น เลข ๑๑๕ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๕ เลข ๑๒๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๒๔ เป็นต้น

ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
  = ๒ + ๔ + ๘ + ๒ + ๔ + ๑ + ๒ + ๔ + ๙
  = ๓๖

วัจนะประสิทธิ์ = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
  = ๖ + ๔ + ๖ + ๕ + ๔ + ๒ + ๔ + ๔ + ๗ + ๔ + ๑ + ๔ + ๔ + ๙
  = ๖๔

ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์ = ๓๖ + ๖๔
  = ๑๐๐

ในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนเช่นเดียวกัน โดยมีอิทธิพลแตกต่างกัน ดังนี้

ชื่อตัว มีอิทธิพล 40% บ่งบอกพื้นดวงชะตา นิสัยใจคอ และโชควาสนา
นามสกุล มีอิทธิพล 20% บ่งบอกพื้นฐานวงศ์ตระกูล ทุนทรัพย์ กรรมเก่า
ชื่อตัว + นามสกุล มีอิทธิพล 40% บ่งบอกภาพรวมของชีวิต สุขทุกข์ ลาภยศ การงาน

ดังนั้นในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงค่ากำลังดาวของชื่อตัว และผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุลเป็นสำคัญ หากพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยาก ให้เลือกปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตก็เป็นพอครับ จุดสำคัญควรระวังเลขที่อันตราย มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยร้ายแรงมากกว่า เช่น เลข ๒๗ ๒๙ ๓๐ เป็นต้น

เลขศาสตร์เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สะดวกต่อการคำนวณ มีความแม่นยำสูง สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์หรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล


"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
โหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com


ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ-นามมงคล
นามศาสตร์เบื้องต้น ภูมิทักษา  เลขศาสตร์  อายตนะ 6  
นามศาสตร์ขั้นสูง      ตุ๊กตาไขนาม  ดาววาสนา  อังคะวิชา-มหาภูติ  ผูกดวงลัคนา


พิมพ์หน้านี้   

  


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) หรือ

โทร. 0630638945 (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.)

ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3509900044410

 Copyright © 2000 - 2018 Thaibabyname.com All rights reserved  
ชื่อมงคล - ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อคุณ - ตั้งนามสกุล - ตั้งชื่อมงคลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com